Suomi   |English   |Svenska

Välkommen till Aino Kallas namsdag 10.5.

Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Aino Kallas namsdag 10.5.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Aino Kallas -seura, Finska Litteratursällskapet och Kvinnokommittén arrangerar ett litteraturevenemang på Ainos namsdag.

Uppträdare: Vilja-Tuulia Huotarinen, Otso Kantokorpi, Jukka Laajarinne och Silja Vuorikuru.

Tid och plats:

Onsdag 10.5. klo 16
Finska Litteratursällskapet, Hallituskatu 1, Helsingfors

Evenemanget på Facebook: https://fi-fi.facebook.com/events/401059680276962/

Fritt inträde. Varmt välkommen!

Årsmötet för Finlands PEN 2017

Kommentarer inaktiverade för Årsmötet för Finlands PEN 2017

Sirpa Kähkönen har varit ordföranden i Finlands PEN från år 2014.

Sirpa Kähkönen har varit ordföranden i Finlands PEN från år 2014.

Årsmötet för Finlands PEN arrangerades den 15. februari.

Den av årsmötet valda direktionen för 2017 består av följande personer: Sirpa Kähkönen, ordförande, Marianne Bargum, viceordförande, Mojibur Doftori, Vilja-Tuulia Huotarinen, Ville Hänninen, Rita Paqvalén, Leena Parkkinen, Juha Pekka Pulkkinen och Lotta Sonninen. Mojibur Doftori ersatte Jukka Laajarinne som satt i direktionen 2012–2016. Finlands PEN tackar Jukka för sitt arbete! Det beslöts också att en suppleant skulle väljas för Vilja-Tuulia Huotarinen. Finlands PENs fd verksamhetsledare Johanna Sillanpää valdes till suppleant.

Marianne Bargum fortsätter som ordförande för Språk- och översättningskommittén och Mojibur Doftori är ordförande för Kommittén för fängslade författare och för Fredskommittén. Vilja-Tuulia Huotarinen fortsätter som Kvinnokommitténs ordförande.

Under mötet diskuterades bland annat planen om att under det kommande året starta en kommitté för facklitterära författare och forskare inom föreningen. Idén fick understöd och det beslöts att även facklitterära författare och forskare verksamma inom universitets- och yrkeshögskolevärlden kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Sunniva Drake fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Kommentarer inaktiverade för Sunniva Drake fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Sunniva Drake fick Finlands PENs sjätte yttrandefrihetspris.

Sunniva Drake fick Finlands PENs sjätte yttrandefrihetspris.

Finlands PENs yttrandefrihetspris 2017 tilldelas Sunniva Drake. Hon är en modig människorättsaktivist och feminist som outtröttligt, både i det privata och i sin roll som bibliotekschef har arbetat för en öppnare och rättvisare värld.

Under de senaste två åren har Sunniva Drake varit speciellt mycket i offentligheten efter att hon tillsammans med sin man Fredrik Lång offentliggjorde ett nekande asylbeslut 22.7.2016 på svenska och 24.7.2016 på finska. Kampanjen som kallas för #sunnileaks fick stor synlighet och blev startskottet för ett intensivare granskande av Migris processer. Hon samlar in ett större material gällande nekande asylbeslut, som ska underställas juridisk granskning.

Ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen och Sunniva Drake.

Ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen och Sunniva Drake.

I sin egenskap av bibliotekschef i Sello bibliotek har Sunniva Drake arrangerat samtalsgrupper mellan invandrare och finländare. Hon tror på att invandrarna kan lära oss mycket om sin kulturbakgrund och sitt språk. Mötena har ofta lett till närmare vänskaper; man har bjudit invandrare hem till sig osv. På biblioteket får de råd om arbetstillfällen, bostadsförmedling, hjälporganisationer osv. Idag är Esbo stadsbibliotek ett av de få i Norden där personalen motsvarar stadens språkliga befolkningsunderlag. Kort sagt: Sunniva Drake är en kvinna med civilcourage!

– I år vill Finlands PEN speciellt lyfta fram arbetet till förmån för flyktingarna. Det allt spändare samhälleliga klimatet kräver courage att försvara dem, vilkas röst inte hörs och som är mest sårbara, säger ordföranden för Finlands PEN Sirpa Kähkönen.

Priset ges i form av ett konstverk av Tiina Poutanen, Jänismetsä.

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014), Abdirahim ”Husu” Hussein (2015) och Matti Suurpää (2016).

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

Tilläggsinformation:

Sirpa Kähkönen, ordförande, Finlands PEN: sirpanen(at)gmail.com, pentiedotus(at)gmail.com
Sunniva Drake: sunniva.drake(at)espoo.fi
– Bilderna från prisceremonin (16.2.): Salla Kosunen, sekreterare, Finlands PEN: pentiedotus(at)gmail.com

Bilder: Finlands PEN

(15.2.2017)

Kvinnokommittén arrangerar ett litteraturevenemang på alla hjärtans dag

Kommentarer inaktiverade för Kvinnokommittén arrangerar ett litteraturevenemang på alla hjärtans dag

Fotos: Kustantamo S&S / Cata Portin, Tuukka Ylönen, Pixabay, Curt Richter, Tina Axelsson.

Foto: Kustantamo S&S / Cata Portin, Tuukka Ylönen, Pixabay, Curt Richter, Tina Axelsson.

Tisdag 14.2.2017 klo 18

Alla hjärtans dag & sex

Richardsgatans bibliotek, 3. våningen, Richardsgatan 3, Helsingfors
Uppträdare: Malin Kivelä, Joni Pyysalo, Mikaela Strömberg, Kári Tulinius och Sinikka Vuola.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1243879495666297/

Evenemanget är tvåspråkigt. Fritt inträde. Varmt välkommen!

Rösta mottagare av yttrandefrihetspriset

Kommentarer inaktiverade för Rösta mottagare av yttrandefrihetspriset

kulturskribenten och förläggaren Matti Suurpää och ordförande för Finlands PEN Sirpa Kähkönen. Foto: Johanna Sillanpää/Suomen PEN

Mottagare av priset 2016, kulturskribenten och förläggaren Matti Suurpää och ordförande för Finlands PEN Sirpa Kähkönen. Foto: Johanna Sillanpää/Suomen PEN

Vi vill påminna medlemmar i Finlands PEN om att vi samlar in förslag till nästa vinnare av yttrandefrihetspriset. Det skulle vara fint om ni kunde komma med förslag! Sänd dem före 31.1.2017 till pentiedotus(a)gmail.com.

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014), Abdirahim ”Husu” Hussein (2015) och Matti Suurpää (2016).

Läs mer om förra årets vinnare här.

Kvinnokommittén arrangerar en debatt om författarnas självcensur 24.1. i Tammerfors

Kommentarer inaktiverade för Kvinnokommittén arrangerar en debatt om författarnas självcensur 24.1. i Tammerfors

Bilden: Heini Lehväslaiho/Teos, Mikko Palonkorpi, Heini Lehväslaiho/Teos.

Debattörer är författarna Rosa Meriläinen, Vilja-Tuulia Huotarinen och Alexandra Salmela. (Bilden: Heini Lehväslaiho/Teos, Mikko Palonkorpi, Heini Lehväslaiho/Teos)

Finlands PEN förevisar:
Författarnas självcensur


På tisdag 24.1. kl 18

Bokhandeln Teos & Tulenkantajat, Hämeenpuisto 25, Tammerfors

I Teos & Tulenkantajat diskuterar Rosa Meriläinen, Alexandra Salmela och Vilja-Tuulia Huotarinen. Evenemanget arrangeras av Kvinnokommittén.

Evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/1829936657246348/

Fritt inträde. Finlands PEN tackar Bokhandeln Teos & Tulenkantajat för samarbetet.

Varmt välkommen!

Fängslade författarnas dag 2016

Kommentarer inaktiverade för Fängslade författarnas dag 2016

Vangittujen kirjailijoiden päivä_logo

Med anledning av de fängslade författarnas dag 15.11.2016 har Finlands PEN liksom även PEN International vädjat till respektive myndigheter för att följande fängslade författare måtte befrias: den saudiarabiska bloggaren Raif Badawi, hans advokat Waleed Abu al-Khair, den turkiska författaren Aslı Erdoğan och den israeliska poeten Dareen Tatour.

Raif2-1024x538

Raif Badawi och Waleed Abu al-Khair

Badawi hotas av prygling varje fredag. Första gången skedde det 9.1.2015, då han gavs de första 50 prygelslagen av de 1000 slag han hotas med. Tills vidare har hans hälsotillstånd förhindrat vidare prygel, men kan fortsättas enligt vad PEN International erfar.

Badawi fängslades år 2012 för att ha arrangerat en konferens kallad Liberalismens dag. Fängelsedomen var 10 år, 1000 prygelslag och böter på en miljon rial för ”skändande av islam” och grundande av en liberal websida, som stängdes. PEN kräver även att hans svåger och advokat Wafeed Abu-al-Khair frigörs.

Mer information om alla fallet finns på PEN Internationals sida: http://www.pen-international.org/newsitems/saudi-arabia-must-not-flog-raif-badawi-for-blogging/

asli erdogan

Aslı Erdoğan

Aslı Erdoğan fängslades i Istanbul preliminärt anklagad för att höra till en ”terroristorganisation” och hota ”den nationella enigheten”.

Mer information finns på PEN Internationals sida: http://www.pen-international.org/day-of -the-imprisoned writer-take action for asli-erdogan-novelist-pen-member

dareen tatour

Dareen Tatour

Dareen Tatour är anklagad för ”stöd till terroristorganisation” och många andra ”brott” som har att göra med Tatours diktning och aktivitet på sociala medier.

Mer information finns på PEN Internationals sida: http://www.pen-international.org/day-of-the-imprisoned-writer-take-action-for-dareen-tatour-poet/

Forskare och författare enar sina krafter mot hatretorik

Kommentarer inaktiverade för Forskare och författare enar sina krafter mot hatretorik

Meddelande 27.10.2016

Delegationen för informationsspridning (TJNK) och yttrandefrihetsföreningen för författare, Finlands PEN, intensifierar samarbetet mellan forskare och författare mot hatretorik.

Målet är att skapa ett nätverk som stöder enstaka forskare, (facklitterära) författare och journalister med att möta störande respons – till och med hatretorik – och undvika självcensur på grund av rädsla.

På initiativ av ett arbetsmöte som TJNK och Finlands PEN sammankallat, planeras en sektion med uppgift att försvara facklitterära författares och forskares yttrandefrihet att grundas vid Finlands PEN.

– Grundtanken inom konst och vetenskap är en ökad förståelse och friheten att uttrycka sitt tänkande. Det är viktigt för det demokratiska samhället att tankar, idéer och åsikter flödar fritt och utan hot. Forskarnas och författarnas samarbete stärker PENs röst bland forskare och tvärtom, säger ordförande för Finlands PEN, författare Sirpa Kähkönen.

TJNK genomförde år 2015 en enkät om störande respons som forskare fått i sin sakkunnigroll. Enligt enkäten är störande respons och rentav hatretorik ett för forskare bekant fenomen från tidigare, men det verkar ha blivit vanligare och kraftigare. Därför begrundar forskarna noggrannare än förut i vilka kanaler och sammanhang de uppträder offentligt.

– Även om forskare bedömer att yttrandefrihetens ställning är sammantaget bra i Finland, är de också rädda att självcensur möjligtvis tilltar på grund av störande respons, säger ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen.

Forskarna önskade också stöd från vetenskapssamfundet och de egna organisationerna i mötet med störande och osaklig respons.

På lördagen 29.10 kl. 11:00 ordnar Finlands PEN och TJNK en diskussion om ämnet på Helsingfors bokmässa:

Rätten finns – finns mod?

Tryckfriheten 250 år i Finland – vems yttrandefrihet skyddas? Hatretoriken som forskare och författare möter riskerar att leda till självcensur. Vad händer om rädsla begränsar den offentliga debatten? Borde ett kollektivt ansvar bäras för yttrandefriheten och hur kunde den värnas?

I Aino-salen diskuterar ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen, journalist Johanna Korhonen och författare Jarkko Tontti.

Debatten leds av PENs ordförande, författare Sirpa Kähkönen.

Tilläggsinformation:

Vf. generalsekreterare Simo Kyllönen, TJNK, simo.kyllonen@tjnk.fi, 040 733 5935
Organisationssekreterare Salla Kosunen, Finlands PEN, pentiedotus@gmail.com, 040 019 5588

Finlands PEN på Helsingfors bokmässa

Kommentarer inaktiverade för Finlands PEN på Helsingfors bokmässa

Hatretoriken som forskare och författare möter riskerar att leda till självcensur. Vad händer om rädsla begränsar den offentliga debatten?

Bilden: Pixabay

Bilden: Pixabay

På lördagen 29.10 kl. 11:00 ordnar Finlands PEN och TJNK en diskussion om ämnet på Helsingfors bokmässa:

Rätten finns – finns mod?

Tryckfriheten 250 år i Finland – vems yttrandefrihet skyddas? Hatretoriken som forskare och författare möter riskerar att leda till självcensur. Vad händer om rädsla begränsar den offentliga debatten? Borde ett kollektivt ansvar bäras för yttrandefriheten och hur kunde den värnas?

I Aino-salen diskuterar ordförande för Delegationen för informationsspridning, akademiker Risto Nieminen, journalist Johanna Korhonen och författare Jarkko Tontti. Debatten leds av PENs ordförande, författare Sirpa Kähkönen.

Helsingfors bokmässa 27.-30.10.2016: kirjamessut.messukeskushelsinki.fi

Finlands PEN arrangerar en galakväll till förmån för yttrandefriheten

Kommentarer inaktiverade för Finlands PEN arrangerar en galakväll till förmån för yttrandefriheten

(Bilden: Pixabay)

(Bilden: Pixabay)

Den 11 november beträder några av Finlands främsta författare Q-teaterns scen till förmån för yttrandefriheten. Välgörenhetsgalan kulminerar i dans till tonerna av ett författarband.

På Q-teaterns scen hörs tal, uppläsningar och musik. Uppträder gör Nationalbibliotekets chef Kai EkholmAnja Erämaja, Vilja-Tuulia Huotarinen, Anna-Leena Härkönen, Juha Itkonen, Katja Kettu, PENs ordförande Sirpa Kähkönen, Jani Nieminen, Antti Nylén, Riikka Pulkkinen, Merja Virolainen, Hanna Weselius och Kjell Westö. Galan kulminerar i dans till tonerna av WHAT?-författarbandet. Kvällens konferencierer är Annina Holmberg och Taina West.

Galans tid och plats: 11.11.2016 kl. 19–22, Q-teatern (Fjälldalsgatan 16, Helsingfors)

Evenemangets biljetter kostar 25 e + Tickets serviceavgift och priset inkluderar ett glas skumvin. Intäkterna från galakvällen går oavkortat till Finlands PENs arbete för bland annat fängslade författare och journalister.Tiketti_logo

Biljetterna kan köpas i förväg via Ticket på adressen www.tiketti.fi/Sananvapausgaala-Q-Teatteri-Helsinki-lippuja/42592 eller samma dag vid dörren.

Galan arrangeras av författarnas internationella yttrandefrihetsorganisation Finlands PEN, som försvarar författares och journalisters yttrandefrihet. Norden är föregångare gällande yttrandefrihet. År 1776 stiftade Sverige den mest liberala tryckfrihetsförordning den dåtida världen sett. Genom den avskaffades förhandscensuren och förvaltningens handlingar blev tillgängliga för allmänheten. Vårt samhälle bygger idag 250 år senare fortfarande på dessa principer, men arbetet för yttrandefrihet är idag viktigare än någonsin.

Finlands PEN är en del av PEN International som är verksam i 100 länder och som försvarar och främjar litteratur, konst och yttrandefrihet runtom i världen.

Mer info om evenemanget: Salla Kosunen, organisationssekreterare, Finlands PEN, pentiedotus(at)gmail.com, 040 019 55 88.

Mer info om jubileumsåret för tryckfrihetwww.painovapaus250.fi

Galan på Facebookwww.facebook.com/events/121975164936170/

PEN International kongress i Galicien

Kommentarer inaktiverade för PEN International kongress i Galicien

Laura García Lorca, dottern av den spanska poeten Federico García Lorcas syster, höll ett tal i kongressen.

Laura García Lorca, dottern av den spanska poeten Federico García Lorcas syster, höll ett tal i kongressen.

Den 82. PEN International kongressen ordnas i Ourense, Galicien den 26.9.–2.10.2016.

Finlands delegation består av vice ordförande for Finlands PEN, Marianne Bargum, kassören for PEN International, Jarkko Tontti och förra ordförande for Finlands PEN, Elisabeth Nordgren. Man kan skicka e-post till den finska delegationen till följande adresser:

  • Marianne Bargum, vice ordförande, Finlands PEN: marianne.bargum(a)gmail.com
  • Jarkko Tontti, kassören, PEN International: jarkko.tontti(a)pen-international.org
  • Elisabeth Nordgren, förra ordförande, Finlands PEN: elisabeth.nordgren(a)pp.inet.fi

Mer information om kongressen (på englelska)

Bilderna: Jarkko Tontti och Marianne Bargum

Den tomma stolen påminner att vi kan inte höra alla rösterna.

Den tomma stolen påminner att vi kan inte höra alla rösterna.

Man diskuterade om ändringar till PENs Charter.

Man diskuterade om ändringar till PENs Charter.

Tataren från Krim höll ett tal i kongressen.

Tataren från Krim höll ett tal i kongressen.

PEN välkomnar migranters och asylsökandes röster

Kommentarer inaktiverade för PEN välkomnar migranters och asylsökandes röster

De nordiska PEN-centren är övertygade om att det är i våra samhällens intresse att alla röster gör sig hörda. Vi är bekymrade över att de nordiska ländernas regeringar inte kan garantera och skydda migranters och asylsökandes yttrandefrihet.

Migranters och asylsökandes röster behöver höras i offentligheten. Deras erfarenheter förbises ofta och deras perspektiv inkluderas sällan i den offentliga debatten. De nordiska samhällena bör lyssna på och lära av migranter och asylsökande.

Många migranter och asylsökande vill inte uttala sig i media av rädsla för att deras ansökningar om uppehållstillstånd eller asyl ska avslås. De nordiska regeringarna bör genom både uttalanden och realpolitik visa att de värdesätter yttrandefriheten och att de försvarar migranters och asylsökandes rätt till yttrandefrihet.

Vidare bör det bli enklare för migranter och asylsökande att bemöta, och försvara sig mot, alla sorters yttranden inklusive s.k. hate speech. Migranter och asylsökande bör få tillgång till objektiv översättning, tolkning och användning av mellanspråk.

Vad kan PEN göra?

De nordiska PEN-centren ska göra migranters och asylsökandes röster hörda genom evenemang och publikationer och uppmuntrar migranter och asylsökande att ta aktiv del i offentligheten. Vi välkomnar författare, journalister och andra skribenter, som är migranter eller asylsökande, i våra organisationer och ska översätta och tolka deras ord. Våra nätverk av fristadsförfattare och andra exilförfattare kan vara till hjälp i detta.

De nordiska PEN-centren samlades i Helsingfors den 8 september 2016 och gjorde detta gemensamma uttalande.

Finska PEN
Estniska PEN
Danska PEN
Isländska PEN
Norska PEN
Svenska PEN

Nordiska PEN-centren och Estniska PEN samlas i Helsingfors

Kommentarer inaktiverade för Nordiska PEN-centren och Estniska PEN samlas i Helsingfors

Ordföranden för Islands PEN Sjón är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Magnus Fröderberg, norden.org (CC BY-NC-SA 4.0))

Ordföranden för Islands PEN Sjón är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Magnus Fröderberg, norden.org (CC BY-NC-SA 4.0))

Representanter för danska, isländska, estniska, finska, norska och svenska PEN centra samlas för ett gemensamt nätverksmöte i Helsingfors 7.–9.9.2016. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9. som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. 

I nätverksmötet 7.–9.9. samlas över 20 representanter från olika PEN direktionerna. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9 som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. I Priceless Words  Dyrbara ord -seminarium kommer representanter för danska, isländska, estniska, finska, norska och svenska PEN centra att diskutera tillsammans med intressanta gäster och bjuder in publiken till debatt.

Sirpa Kähkönen, ordföranden för Finlands PEN, är en av moderatorerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Otava, Tommi Tuomi)

Sirpa Kähkönen, ordföranden för Finlands PEN, är en av moderatorerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Otava, Tommi Tuomi)

Debattörer är författaren och litteraturvetaren Kerstin Almegård (Sverige), författaren och medieforskaren, professor Elisabeth Eide (Norge), journalisten Niels-Ivar Larsen (Danmark), författaren och forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud (Estland), författaren Hassan Blasim (Irak/Finland), författaren, poeten och kritikern Kätlin Kaldmaa (Estland), författaren och poeten Sjón (Island) och författaren och poeten Kári Tulinius (Island). Panelerna modereras av medieforskaren och professor Anu Koivunen (Finland) och författaren Sirpa Kähkönen (Finland).

Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium arrangeras 9.9. klockan 13–17 i Kulturkontakt Nord i Helsingfors. Seminariets språk är engelska. Anmälningstid till seminariet har ändats, men det är möjligt att följa med seminariet i realtid här: https://connect.ilonait.fi/pricelesswords.

Läs mer om programmet på Kulturkontakt Nords websida.

Forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud från Estland är en av debattörerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Flickr, Gert Gutmann (CC BY 2.0))

Forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud från Estland är en av debattörerna i Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium. (Bild: Flickr, Gert Gutmann (CC BY 2.0))

Författaren Hassan Blasim (Irak/Finland) diskuterar i seminariet. (Bild: Flickr, Dunkers kulturhus (CC BY-NC-ND 2.0))

Författaren Hassan Blasim (Irak/Finland) är en av debattörerna i seminariet. (Bild: Flickr, Dunkers kulturhus (CC BY-NC-ND 2.0))

Kätlin Kaldmaa, ordföranden för Estlands PEN, är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Arno Mikkor)

Kätlin Kaldmaa, ordföranden för Estlands PEN, är en av mötesgästerna i Helsingfors. (Bild: Arno Mikkor)

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturkontakt Nord och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet stöds av Kulturfonden Island-FinlandKulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden för Finland och Norge. Finlands PEN tackar UtrikesministerietSekretariatet för nordiskt samarbete och kulturcentrum Caisa för samarbetet.

Ännu hinner du anmäla dig till Dyrbara ord -seminarium

Kommentarer inaktiverade för Ännu hinner du anmäla dig till Dyrbara ord -seminarium

Kuva: Jukka Laajarinne

Kuva: Jukka Laajarinne

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet arrengeras i Helsingfors den 9 september. Anmäl dig senast den 31 augusti.

Estniska PEN och Nordiska PEN -centren samlas för ett gemensamt nätverksmöte i Helsingfors 7–9.9.2016. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9. som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. Seminariet är gratis och öppet för alla litteratur- och yttrandefrihetsintresserade.

Priceless Words – Dyrbara ord -seminarium, tid och plats:

Fredag den 9.9.2016, klockan 13–17
TING-salen, Kulturkontakt Nord, Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

Seminariets språk är engelska.

Anmälan krävs för seminariet eftersom platserna är begränsade. Anmälningen är öppen till 31.8 eller så länge som platser finns. Läs mer om programmet och anmäl dig här på Kulturkontakt Nords websida.

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturkontakt Nord och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet stöds av Kulturfonden Island-Finland, Kulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden för Finland och Norge. Finlands PEN tackar UtrikesministerietSekretariatet för nordiskt samarbete och kulturcentrum Caisa för samarbetet.

Köp min kärlek – Monenkirjavaa rakkautta

Kommentarer inaktiverade för Köp min kärlek – Monenkirjavaa rakkautta

Köp min kärlek – Monenkirjavaa rakkautta

Lördag den 27. augusti kl. 15.25

Bokhandeln Nide, Fredriksgatan 35, Helsingfors

Köp min kärlek

Under Finlands PENs queer-eftermiddag möts finska och finlandssvenska författare på scenen. Programmet bjuder på kön, prosa och poesi samt ett möte i Berlin.

15.25 Förord: Hannele Mikaela Taivassalo och Leena Parkkinen
15.30-16.00 Riikka Pulkkinen och Maria Turtschaninoff
16.15-16.45 Hannele Mikaela Taivassalo och Leena Parkkinen
17.00-17.30 Helena Sinervo och Martina Moolis-Mellberg

Evenemanget är tvåspråkigt. Fritt inträde. Varmt välkommen!

I samarbete med Finlands PEN, Nide och Runokuu-festivalen.

Den vitryska författaren Uladzimir Njakljajeu kommer till Helsingfors

Kommentarer inaktiverade för Den vitryska författaren Uladzimir Njakljajeu kommer till Helsingfors

Varmt välkomna till festen som anordnas till den vitryska författaren Uladzimir Njakljajeus (Vladimir Nekljajevs) 70-årsdag på onsdag 24.8. i Lavaklubi.

Han besökte Finland senast år 2013 som Finlands PENs gäst. Han hade då befriats från politiskt fångenskap och husarrest. Helsingfors blev betydelsefullt för honom då han bodde här som fristadsförfattare 2000–2004. Poeten kommer att läsa sina dikter och träffa vänner, som har improviserat program.

Mer information:

Onsdag 24.8, Runokuu-festivalen under Helsingfors festspel
Valkea hanhi – runoilija Uladzimir Njakljajeun 70v. syntymäpäiväjuhlat
Kl. 19.00–21.00, Lavaklubi, Finlands Nationalteater, Västra Teatergränden 1, Helsingfors

Fritt inträde. Besöket stöds av utrikesministeriet.

Anmälningen till Dyrbara ord -seminarium öppnas idag

Kommentarer inaktiverade för Anmälningen till Dyrbara ord -seminarium öppnas idag

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet

Estniska PEN och Nordiska PEN -centren samlas för ett gemensamt nätverksmöte i Helsingfors 7–9.2016. I samband med mötet ordnas ett offentligt seminarium 9.9 som behandlar yttrandefrihetens status i våra land. Anmälningen till Priceless Words Dyrbara ord -seminarium öppnas idag. Varmt välkomna!

Dyrbara ord – Ett nordiskt-estniskt seminarium om yttrandefrihet

Kuva: Jukka Laajarinne

Foto: Jukka Laajarinne

Fredag den 9.9.2016

13:00–17:00

TING-salen, Kulturkontakt Nord

Kajsaniemigatan 9, Helsingfors

250 år av pressfrihet – den nordiska offentlighetsprincipen – firas i år. Pressfriheten och yttrandefriheten är djupt rotade och högt värderade i de nordiska demokratierna.

PEN, den internationella yttrandefrihetsorganisationen för författare, följer med tillståndet gällande yttrandefrihet i hela världen. I Dyrbara ord – Ett nordisk-estniskt seminarium om yttrandefrihet kommer representanter för danska, isländska, estniska, finska, norska och svenska PEN centra att diskutera tillsammans med intressanta gäster och bjuder in publiken till debatt.

1. RÄTTEN ATT YTTRA SIG

Yttrandefriheten debatteras idag livligt i de nordiska länderna och Estland. I Polen och Ungern skapas nya lagar som hotar pressfriheten, till och med demokratin. Hur ser yttrandefrihets framtid ut i Skandinavien och runt Finska viken? Hotas demokratin i våra länder? Och, kan yttrandefriheten hota en demokrati?

Debattörer är författaren, litteraturvetaren Kerstin Almegård (Sverige), författaren, medieforskaren, professor Elisabeth Eide (Norge), journalisten Niels-Ivar Larsen (Danmark) och författaren, forskaren i Japanska språk och kultur Rein Raud (Estland). Panelen modereras av medieforskaren, professor Anu Koivunen (Finland).

–  Kaffepaus –

2. FINNS DET LITTERATUR SOM ÄR FARLIG?

Ord har samtidigt styrka och sårbarhet. Ibland kostar de – överallt ser man författare som betalar priset för att använda ord. Om man ser bakåt och framåt: vad gör en bok farlig? Skapas farlig litteratur fortfarande?

Debattörer är författaren Hassan Blasim (Irak/Finland), författaren, poeten, kritikern Kätlin Kaldmaa (Estland), författaren, poeten Sjón (Island) och författaren, poeten Kári Tulinius (Island). Panelen modereras av författaren Sirpa Kähkönen (Finland).

SPRÅK
Seminariets språk är engelska.

ANMÄLAN
Seminariet är gratis och öppet för alla litteratur- och yttrandefrihetsintresserade. Anmälan krävs för seminariet eftersom platserna är begränsade. Anmälningstid är 17.6–31.8 eller så länge som platser finns.

Anmäl dig här på Kulturkontakt Nords websida (anmälningen öppnas 17.6.).

STREAMING
Det är möjligt all följa med seminariet i realtid: seminariet streamas av Ilona IT. Länken uppdateras på KKNs websida närmare seminariet.

TILLGÄNGLIGHET
TING-salen i Kulturkontakt Nords utrymmen är tillgänglig. Assistenthundar är välkomna.

Seminariet arrangeras av Finlands PEN, Kulturkontakt Nord och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland. Seminariet stöds av Kulturfonden Island-Finland, Kulturfonden för Finland och Danmark och Kulturfonden för Finland och Norge. Finlands PEN tackar UtrikesministerietSekretariatet för nordiskt samarbete och kulturcentrum Caisa för samarbetet.

Ytterligare information

Kontaktperson till 13.7.2016:

Johanna Sillanpää, Verksamhetsledare, Finlands PEN, pentiedotus(at)gmail.com, +358 40 217 1280

Kontaktperson från 14.7.2016:

Marianne Bargum, Vice President, Finlands PEN, marianne.bargum(at)gmail.com

Kulturkontakt Nord:

Emilia Koivunen, Seniorrådgivare för kommunikation, ek(at)kulturkontaktnord.org, +358 10 583 1032

Pressfrihetsdagen 3.5.2015

Kommentarer inaktiverade för Pressfrihetsdagen 3.5.2015

Finlands PEN har undertecknat Tidningarnas Förbunds Internationella pressfrihetsdagens annons 2016

Pressfrihetsdagen_sociala_medier

För ett ansvarstagande ordbruk:

Aikakauslehtien Päätoimittajat ry

Chefredaktörernas Förening

De finländska gratistidningarnas chefredaktörs

Finlands facklitterära författare rf

Finlands Förlagsförening

Finlands Journalistförbund

Finlands PEN

International Press Institute, Finlands kommitté

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf

Löntagartidningarna Pale rf

Mediernas Centralförbund

MTV

Opinionsnämnden för massmedier

Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry

RadioMedia rf

Reportrar utan gränser, Finland

Suomen Kirjailija-liitto

Tidningarnas Förbund

Tidskrifternas förbund

Yle

Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter

Kommentarer inaktiverade för Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter

PEN lyfter fram översättarnas rättigheter

Internationella PEN, som grundades i London år 1921, främjar yttrandefrihet inom litteratur och konst och är den äldsta medborgarorganisationen och den största litteraturföreningen i världen.  PENs Språk- och översättningskommitté (Translation and Linguistic Rights Committee) främjar översättning av litteratur, dialog mellan språk och kultur och stöder särskilt små och trängda språk.

För att uppfylla sina mål utfärdar PEN deklarationer och resolutioner. Språk– och översättningskommittén formulerade UNESCOs Universella deklaration om språkrättigheter år 1996. År 2011 sammanfattade kommittén deklarationen till tio punkter: Girona manifest om språkliga rättigheter som stöder den språkliga mångfalden. På Internationella PENs kongress förra hösten godkändes en deklaration, som komplementerar Girona manifestet och tar ställning för översättarnas situation.

Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter publiceras nu på Finlands PENs hemsida samt på Satakieli-bloggen, som hyllar flerspråkighet. Manifestet på engelska finns på Internationella PENs hemsida.

Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter

  1. Översättandet av litteratur kräver passion. Genom att främja öppenhet och agera för fred och mot orättvisor, intolerans och censur, inbjuder översättandet till dialog med världen omkring.
  2. Alla kulturer är inte jämbördiga när det gäller översättningar. En del kulturer översätter av fri vilja, andra under tvång. Översättandet är en central faktor i arbetet för att beskydda språk och kulturer.
  3. Även om översättarna respekterar författarna och originaltexterna, är de också själva skapande konstnärer. De strävar inte enbart till att reproducera ett litterärt verk, utan till att föra verket vidare så att det omfattas av en större värld. Översättarna är inte enbart budbärare, fastän de talar i andras namn, de har också en egen röst. De verkar framför allt till förmån för kulturell diversitet genom att ge röst åt marginaliserade författare, litterära stilar och socialgrupper.
  4. Översättarnas rättigheter måste skyddas. Regeringar, förläggare, medier, arbetsgivare – alla måste respektera översättarnas status och behov, lyfta fram deras namn och ge dem en rättvis ersättning och skäliga arbetsvillkor – i alla former av tryckta och digitala medier.
  5. Översättarnas fysiska säkerhet och yttrandefrihet måste alltid garanteras.
  6. I deras egenskap av kreativa författare med speciella färdigheter och kunskaper, skall översättarna visas respekt och konsulteras i alla frågor som rör deras arbete. Översättningarna tillhör dem som skapat dem.

Québec i oktober 2015
Manifestet är översatt av Marianne Bargum

Matti Suurpää fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Kommentarer inaktiverade för Matti Suurpää fick Finlands PENs yttrandefrihetspris

Finlands PENs yttrandefrihetspris tilldelas den mångsidige kulturskribenten och förläggaren Matti Suurpää

Matti Suurpää & Sirpa Kähkönen. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN

Matti Suurpää & Sirpa Kähkönen. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN

Förläggaren Matti Suurpää är i det finländska litteratursammanhanget känd som en kultiverad, intelligent och engagerad skribent och opinionsbildare. Suurpää, som är född 1937, fick uppleva modernismens frammarsch och den hektiska förläggartiden under 1960-talet, då man publicerade flera klassiker inom pamflettgenren. En av de mest minnesvärda är Praha 1968, som utkom i Huutomerkki-serien, och som kom till strax efter augustihändelserna i Prag och publicerades redan samma höst. Bland de medverkande i denna pamflett hittar vi namn som Georg Henrik von Wright, som tar ställning både mot kriget i Vietnam och mot de krafter som med våld försökte kväva ungdomens protester och demonstrationer.

Matti Suurpää gjorde en viktig insats också för de internationella författarmötena i Mokulla i synnerhet under 1960- och 1970-talen, då författare från öst och väst saknade möjligheter till en fruktbar och fri dialog. Mokullaseminarierna visade hur viktiga samtalen över gränserna inom litteratur och konst har varit och fortfarande är.

Författaren Kaari Utrio berömmer i sin självbiografiska artikel Matti Suurpää i hans egenskap av förlagsredaktör: stöd utan arrogans, uppmuntran med respekt för författarens integritet. Finns det ett bättre sätt att beskriva en bildad, humanistisk människas livssyn?

Suurpää har skrivit flera essäistiska verk. Den senaste har rubriken Kolme retkeä, tekstiä kirjallisuudesta, maalaustaiteesta ja musiikista. Där möter man en mångsidig, inspirerande och ständigt nyfiken kulturpersonlighet med europeiska dimensioner. Han har ett engagemang både som samtalspartner och skribent, vilket senast fick sitt uttryck i Suurpääs bekymmer över den dystra situationen för kultur- och opinionstidskrifterna i dessa spartider.

Finlands PENs yttrandefrihetspris 2016 tilldelas Matti Suurpää för hans banbrytande insats för yttrandefriheten och för det kontinuerliga stöd han gett yngre generationer inom PENs verksamhetsområde.

Matti Suurpää med Inari Krohns grafikverk "Pöllö".

Matti Suurpää med Inari Krohns grafikverk ”Pöllö”. Foto Johanna Sillanpää/Finlands PEN


Priset ges i form av ett grafikverk av Inari Krohn med den signifikanta titeln Pöllö (grafik från år 2015, 8/40).

* * *

Finlands PENs yttrandefrihetspris instiftades år 2012. Tidigare mottagare av priset är Ville Ranta (2012), Eva Neklyaeva (2013), Kimmo Oksanen (2014) och Abdirahim ”Husu” Hussein (2015).

* * *

Inari Krohn (f. 1945) är en uppskattad målare, grafiker, illustratör och författare. Hon utexaminerades från Finlands konstakademi 1969 och vidareutbildade sig vid Ecole des Beaux-Arts i Aix-en-Provence i Frankrike. Inari Krohn arbetade som professor i konstgrafik vid Bildkonstakademi 1995–1998. Hon fick Pro Finlandia -priset 1996 och Finlands kultur fonds (Suomen kulttuurirahasto) pris 1998.

* * *

Finlands PEN är en yttrandefrihetsförening för författare som grundats år 1928. Den är en del av PEN International som verkar i 100 länder. Enligt sin charter strävar PEN till att främja yttrandefrihet inom litteratur och konst överallt i världen.

* * *

För mer information:

Sirpa Kähkönen, Ordförande, Finlands PEN: sirpanen(at)gmail.com, pentiedotus(at)gmail.com

Matti Suurpää, förläggare: 044 210 4504, matti.suurpaa(at)gmail.com

Foton från prisutgivningen (16.2): Johanna Sillanpää, versamhetsledare, Finlands PEN: p. 040 217 1280, pentiedotus(at)gmail.com

Older Entries